DNA & Privacy

Privacy

  • De AVG is gelijk aan een academisch ziekenhuis
  • De DNA is niet bruikbaar of herkenbaar voor forensisch onderzoek
  • Er gaat geen data naar derden
  • Er wordt gewerkt met niet-herleidbare collectorcodes

DNA Data

  • De bewaartermijn van de DNA data is gelijk aan dat van het medisch dossier volgens de WGBO
  • Er is een beperkte dataset; uitsluitend de betrokken genen worden gebruikt
  • De data wordt opgeslagen op een server volgens Europese richtlijnen
  • Op jouw verzoek verwijderen wij jouw DNA data definitief

Iso certificaten: